Falbygdens MC Veteraner

                                NSU 501 OSL

Nu är det dags att rulla in denna till"operationsbordet" och påbörja en renovering. Detta kommer att bli en renovering som inte ska jäktas på utan ha som sysselsättning under några år framöver. Började med att se om motorn satt fast och den satt stumt men med lite kraft så släppte den och roterar fint. ska dela motorn för att se vad som är slitet. Nu samlas alla delar in som skall kromas om för att avkromas. Göteborgs förnickling och krom utför arbetet. Nu är samtliga detaljer förutom bränsletanken polerade och klara för inlämning till Göteborgs Krom och Förnickling för omkromning.

Nu börjar det bli dags att åka och kroma av de detaljer som ska slipas och omkromas.