Falbygdens MC Veteraner

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2023

Ordförande: Bengt-Olof Karlsson, Tel: 0725-021165. 

Vice Ordförande: Christina Karlsson Tel: 0739-658155.

Kassör: Sune Arnesson, Tel: 0703-432841.

Sekreterare: Börje Johansson, Tel: 0708-498408.

Vice Sekreterare: Claes Persson, Tel: 0703-993641.

Ledamot / Försäkringsansvarig:  Roger Strålman, Tel: 0703-540264.

Ledamot / Lotteriföreståndare:  Göran Ohlsson, Tel: 0706-745073.

Suppleant: Göran Andersson, Tel: 0768-007894.                        

Suppleant: Roger Lindberg, Tel: 0703-711051.Valberedning  2023

Arne Gustafsson ( sammankallande ).

Tore Brolin.

Alf Lind.