Falbygdens MC Veteraner

                                  Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2024

Ordförande: Börje Johansson Tel: 0708-498408. 

Vice Ordförande: Bengt Olof Karlsson Tel: 0725-021165

Kassör: Sune Arnesson, Tel: 0703-432841.

Sekreterare: Gunnar Jegerår  Tel: 0702-527316.

Ledamot: Claes Persson, Tel: 0703-993641.

Ledamot / Försäkringsansvarig:  Roger Strålman, Tel: 0703-540264.

Ledamot / Lotteriföreståndare:  Göran Ohlsson, Tel: 0706-745073.

Suppleant: Göran Andersson, Tel: 0768-007894.                        

Suppleant: Roger Lindberg, Tel: 0703-711051.Valberedning  2024

Arne Gustafsson ( sammankallande ).

Jan Åke Andersson.

Ronny Nord.